Книга до 25-річчя УТА

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Збірник праць міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Української технологічної академії (1992–2017) Схвалено розширеною Президією Української технологічної академії (протокол № 8 від 27.09.2017 р.) Редакційна колегія: Едуард АФОНІН, д. соціол. н., проф., м. Київ (Україна) Мірек ГІЛЯРСЬКИЙ, к. і. н., м. Краків (Польща) Богдан ЄГОРОВ, д. техн. н., проф., м. Одеса (Україна) Володимир КОЗАКОВ, д. держ. упр., проф., м. Київ (Україна) Світлана ЛЄБЄДЄВА, д. е. н., проф., м. Гомель (Білорусь) Василь ЛІСОВЕНКО, д. біол. н., проф., м. Київ (Україна) Володимир МЕЛЬНИК, к. мед. н., м. Київ (Україна) Педраг ДАШИЧ, д. техн. н., проф., м. Трстенец (Сербія) Юрій РУЛЬ, д. мед. н., проф., м. Київ (Україна) Геннадій ШКЛЯРЕВСЬКИЙ, д. і. н., проф., м. Рейнбек (США) T 38 Технології забезпечення життєдіяльності людини : зб. пр. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю Української технологічної академії, Київ, 16–17 листопада 2017 р. / Українська технологічна академія ; Київський національний університет технологій та дизайну ; Національна академія державного управління при Президентові України ; редкол. : Е. А. Афонін [та ін.]. – Київ : КНУТД, 2017. – 340 с. До збірника увійшли наукові статті дійсних членів та член.-кореспондентів УТА, учасників міжнародної наукової конференції «Технології забезпечення життєдіяльності людини», присвяченої 25-річчю Української технологічної академії, яка відбулася 16–17 листопада 2017 р. в Київському національному університеті технологій та дизайну, Київ, Україна.

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати