ПІДНЕБЕСНИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

ПІДНЕБЕСНИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Кандидат еконо­мічних наук, професор. Заслужений працівник промисловості України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки. Док­тор технічних наук, віце-президент УТА. Гене­рал-полковник Міжнародного Союзу Козацт­ва.З 1993 року академік УТА, керівник відділен­ня "Технології гуми, латексів і виробів з них".


Вчений ступінь Доктор наук

Академічне звання: Академік


 На­родився 14.12.1938 р. у с. Франківка Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. У 1966 році закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, 45 років пра­цює в хімічній промисловості. Знання та досвід хіміка-спеціаліста здобував як інженер-технолог, керівник цеху, замісник головного інже­нера заводу гумотехнічних виробів (ГТВ) у Єкатеринбурзі, головний інженер Білоцерків­ського ГТВ, на керівних посадах у сфері хімічно­го виробництва України.
З 1984 року є дирек­тором Державного науково- дослідного інститута "Еластик", який під його керівництвом перетворився на баготопрофільний науковий центр і сьогодні працює над вирішенням найбільш вагомих та актуальних наукових, ви­робничих, екологічних проблем хімічної про­мисловості.
Керівник наукової школи: "Ство­рення вітчизняних силоксанових композицій", яка зробила великий внесок у розробку та ви­робниче освоєння силоксанових каучуків і різних виробів на їх основі для забезпечення потреб вітчизняної промисловості, будування, автомобіле-, авіа-, приладобудування та сільгоспмашинобудування. Приділяє значну ува­гу вихованню молодих учених, піклується про збереження навколишнього середовища. Голова технічного підкомітету ПК-03 Національного аген­тства з акредитації Міністерства економіки з питань європейської інтеграції, яке об'єднує 12 напрямків галузей економіки.
Голова Дер­жавної екзаменаційної комісії Національного технічного університету "Київський політех­нічний інститут", заступник голови ТК —128 "Каучуки, гуми та гумові вироби", член Науко­во-технічної ради державного українського об'єднання "Політехмед" при Міністерстві охо­рони здоров'я України, керівник органу із сер­тифікації "СЕПРОЕЛАС".

Нагороджений 12 ор­денами та медалями, почесною грамотою Пре­зидії Верховної Ради УРСР.

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати