Відбулося розширене засідання Президії УТА

25 вересня 2015 р. під головуванням Президента УТА Половнікова І. І. відбулося розширене засідання Президії Академії. На засідання було розглянуло стан діяльності Академії за 9 місяців 2015 року (Половніков І. І.). Заслухан звіт роботи членів Президії УТА, затверджена «Концепція формування та розвитку Єдиної платформи науково-інформаційних ресурсів Української технологічної академії», підготовлена академіком Чепуренко Я. О. На засіданні були обрані нові члени Академії за конкурсом на заміщення вакантних посад академіков УТА.

Відбулося розширене засідання Президії УТА
Відбулося розширене засідання Президії УТА

ПРОТОКОЛ № 8 розширеного засідання Президії Української технологічної академії м. Київ 25 вересня 2015 р. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Діяльність УТА за 9 місяців 2015 року. Доп. Президент УТА І. І. Половніков. 2. Звіт роботи членів Президії УТА. Доп. Члени Президії УТА. 3. Про Концепцію формування та розвитку Єдиної платформи науково-інформаційних ресурсів Української технологічної академії. Доп. Член Президії УТА Е. А. Афонін. 4. Про обрання за конкурсом на заміщення вакантних посад академіків УТА. Доп. Президент УТА І. І. Половніков. 5. Різне. СЛУХАЛИ: 1. По першому питанню Президент академії надав інформацію про фінансовий стан УТА, звернувши при цьому увагу на надходження членських та вступних внесків, які склали за 9 місяців цього року 70 000 грн. Окремо на рахунок УТА надійшло 54 000 грн. на видання історико-публіцистичного нарису «УТА — 25». Обговорили питання щодо формату, в якому має готуватись майбутнє видання про УТА. Зокрема, висловили думки, щоби видання не повторювало раніше опубліковані книжки «УТА — 10 років» та «УТА — 15 років». Президент академії звернув увагу на те, що більшість академіків перерахувало кошти і тим самим практично висловилось за видання історії виникнення та діяльності УТА за 25 років. Академік Колесник Ю.Р. висловився проти друку такої книжки. Натомість запропонував подумати стосовно видання академічної газети/журналу та заснування конкурсу УТА для винахідників. На думку Президента академії, запропонований історико-публіцистичний нарис — це візитна картка УТА. Він закликав всіх прдумати, в якому форматі готувати матеріал до нарису, аби читачам/споживачам академічної науково-технічної продукції було цікаво, а авторам — корисно з огляду на затребуваність їх ідей. 2. По другому питанню виступили всі члени Президії УТА, акцентувавши увагу на закріплених за ними напрямках діяльності УТА. 3. По третьому питанню член Президії УТА Е. А. Афонін доповів про Концепцію формування та розвитку Єдиної платформи науково-інформаційних ресурсів Української технологічної академії (далі — Єдина платформа УТА). Зокрема, доповідач акцентував увагу на тому, що в умовах динамічного розвитку в світі інформаційно-комунікаційних технологій логічно постало питання представлення на загал для більш широкого застосування та впровадження науково-інформаційних ресурсів УТА, що розробляються в контексті актуальних технологій науки та техніки та відповідно до напрямів діяльності галузевими та регіональними відділеннями академії. 4. По четвертому питанню Президентом академії були представлені для обговорення та прийняття відповідних рішень заяви 6 кандидатів для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад академіків УТА по різним відділенням, в тому числі: 1. Романенко Євген Олександрович, доктор наук з державного управління, начальник управління державного архітектурно — будівельного контролю і нагляду Державної архітектурно — будівельної інспекції України, рекомендований керівником відділення соціально-гуманітарних технологій Е. А. Афоніним. 2. Куцик Петро Олексійович, — доктор економічних наук, ректор Львівської комерційної академії, рекомендований Президентом УТА І. І. Половніковим. 3. Карчев Цецо Петрович, громадянин Болгарії (Софія), рекомендований Президентом УТА І. І. Половніковим. 4. Дрофа Леся Богданівна, — головний лікар Дорожньої клінічної лікарні № 2, рекомендована керівником відділення «Сучасні медичні технології» В. М. Мельником. 5. Стрельніков Віталій Миколайович — рекомендований членом Президії М. О. Габером. 6. Абу Шамсія Рамі Нуаманович, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії НМУ ім. Богомольця, рекомендований керівником відділення «Сучасні медичні технології» В. М. Мельником. Рекомендації для участі в конкурсі оформлені керівниками відповідних відділень УТА. Документи представлено у відповідності до Уставу УТА. РІШЕННЯ засідання Президії УТА від 25 вересня 2015 р. З першого питання: — інформацію Президента академії прийняти до подальшої роботи; — Керівникам галузевих та регіональних відділень акдемії організувати підготовку в електронному вигляді матеріалів для публікації в «історико-публіцистичному нарисі УТА» та передати протягом 4-го кварталу 2015 р. до Президії. З другого питання: — рекомендації та пропозиції членів Президії прийняти до уваги. З третього питання: — схвалити Концепцію формування та розвитку Єдиної платформи науково-інформаційних ресурсів Української технологічної академії (відповідальна — академік Я. О. Чепуренко). — Житомирському регіональному відділенню, як розробнику академічного інтернет-сайту внести відповідні корективи у структуру сайту академії (відповідальний — академік В. В. Нужда). З четвертого питання: — розглянувши заяви та документи на участь у конкурсі кандидатів на заміщення вакантних посад академіків УТА підтримати представлені кандидатури. — дипломи новообраним академікам вручити після перерахування вступних внесків. Президент академії І. І. Половніков Секретар зборів Ю. Г. Мисак

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати