УТА взяла участь у парламентських слуханнях з обговорення законопроектів про науку та науково-технічну діяльність Верховна Рада України
Українська технологічна академія взяла участь у парламентських слуханнях з обговорення законопроектів про науку та науково-технічну діяльність. 16 вересня 2015 р. представники УТА на чолі з її президентом І. І. Половніковим взяли участь у парламентських слуханнях з обговорення законопроектів про науку та науково-технічну діяльність. Головною метою нових законопроектних ініціатив в галузі наукової та науково-технічної діяльності, як це виголосила при відкритті слухань голова парламентського Комітету з питань науки та освіти Лідія Гриневич, є створення умов для повноцінної інтеграції української науки в світовий дослідницький простір, щоб український науковий, інноваційний продукт міг на рівних конкурувати в Європі та світі. На думку голови Комітету, новий закон повинен бути сумісним з європейським науковим простором. Зокрема, відповідати принципам бюджетної прозорості, чесної конкуренції, максимальної відкритості ринку праці для всіх дослідників, академічної мобільності, а також активно сприяти обігу, передачі наукової інформації та трансферту технологій. «Європейський ринок Україна має завойовувати інноваційним продуктом. І у нас є всі можливості зробити це», - сказала Л. Гриневич. Також нове законодавство має відповідати завданням демонополізації науки. «Важливо не виростити нового дракона, замінивши одну забюрократизовану монополізовану систему іншою», - наголосила Л. Гриневич. Під час комітетських слухань було розглянуто чотири законопроекти про науку та науково-технічну діяльність (№№ 2244а, 2244а-1, 2244а-2, 2244а-3). Законопроект 2244а представив М. Стріха, заступник Міністра освіти і науки. Присутні також заслухали доповіді: І.Кириленка щодо законопроекту 2244а-1, І. Мриглода щодо законопроекту 2244а та В. Чебанова щодо законопроекту 2244а-3. Під час слухань не приймали рішення щодо того, який законопроект брати за основу, оскільки не було кворуму депутатів. Рішення буде прийматися членами Комітету на засіданні Комітету. У слуханнях взяли участь народні депутати, представники міністерств та відомств, обласних державних адміністрацій, національних академій наук, громадських наукових організацій, директори наукових установ, проректори з наукової роботи вищих навчальних закладів. На передодні засідань УТА розглянула подані законопроекти та на близько як 50 сторінках сформулювала свої письмові зауваження. Заключним виступаючим на парламентських слуханнях став представник УТА – керівник відділення соціогуманітарних технологій, академік Едуард Афонін. У своєму виступі він привернув увагу до результатів трансформації суспільної свідомості, які не залишають шансів для стереотипів минулого. Як засвідчують дані моніторингових досліджень, що їх проводять члени нашої академії, 45% дорослого населення України вже є носіями сформованої в нових умовах ідентичності. А отже, всі вони є суб’єктами не тільки політичного процесу, а й наукової та науково-технічної діяльності. Тож, сьогодні вчені, особливо представники інших академій, як ніколи потребуються захисту своїх прав та рівних із традиційними – національною та галузевими державними академіями можливостей для здійснення наукової та науково-технічної діяльності. Саме ця ключова ідея лягла в основу пропозицій, що їх сформулювала для профільних законопроектів та подала на розгляд парламентського Комітету з питань науки та освіти Українська технологічна академія.
УТА взяла участь у парламентських слуханнях з обговорення законопроектів про науку та науково-технічну діяльність

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати