Титульні сторінки

Періш

Технології забезпечення життєдіяльності людини : зб. пр. міжнар. наук.-практ. конф., присвяче-ної 25-річчю Української технологічної академії. Київ, 16-17 листопада 2017 р. / Укр. технолог. ак. ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну ; Нац. ак. держ.
До збірника, присвяченого 25-річчю Української технологічної академії увійшли наукові статті дійсних членів та член.-кореспондентів УТА, учасників міжнародної наукової конференції «Технології забезпечення життєдіяльності людини», яка відбулася 16-17 листопада 2017 року в Київському національному університеті технологій та дизайну. Київ, Україна.
Габер Микола Олександрович

Член президії Академік Галузеве відділення

Академік УТА, кандидат біологічних наук, автор понад 60 наукових праць, голова Патріотичної партії України, народний депутат України III скликання.

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати