Історія та сучасність Української технологічної академії

     У 1992 р. ініціативна  група  викладачів  і  учених  (Носов М. П., Нестеров В. П., Головко Д. Б., Скрипник Ю. О., Андрієнко П. П., Греков А. П.,  Кропотко  Г. В.,  Зєнкін  А. С.,  Єфремов  Р. Д.,  Бурмістренко  О. П., Шульга Н. О., Якуб В. Ю.) звернулися до Уряду України, в результаті чого  було  зареєстровано  незалежну  самоврядну  організацію – Українську  Технологічну  Академію  (УТА),  яка  згуртувала  вчених, інженерів,  економістів  різних  галузей  науки  і  технологій. 

     Головною метою діяльності Академії є сприяння розробленню та впровадженню нових наукомістких технологій, підвищенню  ефективності виробництва, розвитку освіти, медицини, а також захист спільних інтересів членів Академії. На сьогодні у складі Академії 1246 членів, з них 938 академіків і 308 членів-кореспондентів 124 колективних членів.  Серед членів УТА понад 412 докторів наук та 420 кандидатів наук, керівники великих підприємств, фірм, корпорацій. Широко  представлено в Академії вищі навчальні заклади. Членами Академії є керівники вищих  навчальних  закладів  і  їхніх підрозділів. Це вчені, які мають вирішальний вплив на розвиток освіти, науки та культури в Україні. Членами УТА є вчені з Азербайджану, Білорусі, Бразилії, Вірменії, Грузії, Казахстану, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Росії, Сербії, Словаччини, США, Угорщини, Узбекістану, Франції, Швейцарії. Сьогодні у структурі УТА налічується 27 галузевих та 20 регіональних відділень.

     УТА бере активну участь у різнодисциплінарних вітчизняних та зарубіжних наукових конференціях. ЮНЕСКО визнала Українську технологічну академію і внесла її до офіційного  переліку «Academies Science», опублікованого у «Word conference on science. Science for the twenty-first century. A new commitment». УТА є співзасновником наукових фахових журналів  «Вимірювальна  та  обчислювальна  техніка  в технологічних  процесах», «Публічне  урядування» та інших. Чималий науковий та виробничий потенціал академії істотно впливає на створення та впровадження  наукомістких  технологій нової постіндустріальної економіки України.

Президія Української технологічної академії

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати