СКРИПНИК ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

СКРИПНИК ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації технологічних процесів та комп'ютерних систем Київського національного університету технологій та дизайну. Заслужений діяч науки і техніки України.З 1992 року академік УТА, керівник галузевого відділення "Технології інформатики, інженерних мереж життєзабезпечення та автоматизація виробництва", віце-президент УТА.


Вчений ступінь Доктор наук

Академічне звання: Академік


Народився 10.06.1931 р. ум. Луганськ. У 1954 році з відзнакою закінчив Київський політехнічний інститут. Працював на заводі "Реле і автоматики", навчався в аспірантурі КПІ.
1961 року захистив кандидатську дисертацію, працював у КПІ та Інституті електродинаміки АН УРСР.
1969 року — захистив докторську дисертацію, а у 1973 році отримав наукове звання професора.
З 1971 року працює у Київському національному університеті технологій та дизайну. Обіймав посади завідувача кафедри автоматизації та комп'ютерних систем, проректора з наукової роботи.
Сфера наукової діяльності — дослідження та розробка електронних засобів вимірювання для аналізу властивостей та складу речовин і матеріалів, а також автоматичних приладів для медико-біологічних досліджень. Розвинув теорію та сформулював принципи побудови приладів і систем для вимірювання параметрів технологічних процесів, на основі яких було створено клас принципово нових приладів, здатних тривалий час працювати у складних експлуатаційних умовах, зберігаючи стабільною точність вимірювання. Запропоновано нові методи перевірки датчиків різних фізичних величин безпосередньо на технологічному об'єкті без їх демонтажу, оптимізовано структури систем неруйнуючого контролю складних речовин і матеріалів. Завдяки новим технічним вирішенням розробив прилади для вимірювання фізичних величин у широкому діапазоні частот (від низьких до надвисоких).
Створив системи для зондування біологічних об'єктів, визначення їх електрофізичних характеристик, а також для вимірювання електромагнітних полів людини та інших живих організмів. Технічні розробки у галузі електричних і неелектричних вимірювань стали основою для виробництва серійних приладів БО імені С.П. Корольова, ПО Точелектроприлад, заводів "Арсенал" і аналітприладів (м. Київ), заводу електровакумних приладів (м. Вінниця), заводу радіовимірювальних приладів (м. Краснодар), заводу радіотехнічних деталей (м. Новосибірск), ОКБ-1 (м. Москва) та інших підприємств і наукових установ країн СНД. Керівник 5 докторських і 36 кандидатських дисертацій.

Автор понад 1000 наукових праць, у тому числі 32 навчальних посібників і монографій, отримав 635 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Нагороджений ювілейними медалями та знаком "Винахідник СРСР".
У 2001 році став лауреатом Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості "Золота фортуна" у номінації "Кращий винахідник".


Адреса:

Київ, вул Немировича-Данченка, 2

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати