Академіки УТА взяли участь в роботі Першого Всенародного Форуму об’єднання України.
Академіки УТА взяли участь в роботі Першого Всенародного Форуму об’єднання України, який пройшов 22 серпня 2016 року в Українському домі в Києві.
Академіки УТА взяли участь в роботі Першого Всенародного Форуму об’єднання України.
Форум ухвалив наступну резолюцію. РЕЗОЛЮЦІЯ ПЕРШОГО ВСЕНАРОДНОГО ФОРУМУ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНИ Україна та її громадяни знаходяться перед надзвичайно загрозливими викликами, які набули в даний час особливої гостроти. Зовнішня агресія, внутрішній розкол у суспільстві, відхід державних інституцій від проблем людини та її цінностей, корупція і беззаконня поставили Україну на межу існування. Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України не виконують своїх конституційних обов’язків перед державою і людиною, що призводить до нової ескалації напруженості в суспільстві. Їх некомпетентність довела до зовнішньої агресії та призводить до подальшого зубожіння народу, порушень прав і свобод людини. Поєднання влади і бізнесу, клановість і кумівство призвели до розгулу криміналітету та тотальної корупції. Так далі тривати не може! Ми, учасники Першого Всенародного Форуму об’єднання України, усвідомлюємо свою відповідальність перед Богом та Українським народом, керуючись Конституцією України, виконуючи волю громадян України та беручи за основу розроблені авторитетними фахівцями пропозиції щодо стратегічних напрямків розвитку держави, шляхів подолання кризових явищ у суспільстві зазначаємо, що настав час консолідації всіх патріотичних сил української держави з метою розбудови високорозвиненої, духовної та процвітаючої країни, вищою цінністю якої буде людина, її життя, здоров’я, безпека та можливість самореалізації. На основі аналізу доповідей та виступів учасників Форуму, пропозицій, які надані громадськими та політичними організаціями, фахівцями-професіоналами – вимагаємо: 1. Президенту України невідкладно вжити заходів з метою повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Звернутися до світового співтовариства з ініціативою реального врегулювання ситуації на Сході України та вирішення питання повернення Криму, задіявши у новому міжнародному форматі лідерів країн «Великої двадцятки» з урахуванням надзвичайної небезпеки ризиків і загроз світу та Україні. 2. Кабінету Міністрів України невідкладно забезпечити фінансування економіки України, визначивши пріоритетом підвищення рівня життя людей на основі інноваційного розвитку, відмовившись від згубної практики зовнішнього кредитування, що заганяє в фінансову кабалу майбутні покоління українського народу. Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України – змінити курс розвитку держави на соціально орієнтований, внести корективи до умов співпраці з МВФ, іншими світовими фінансовими інститутами з урахуванням національних інтересів України. Переглянути економічну частину угоди про європейську асоціацію України, з урахуванням інтересів національного виробника. Вжити невідкладних заходів щодо деофшоризації економіки України та спрощення системи оподаткування. 3. Визнати затверджену Державну програму боротьби з корупцією не ефективною та такою, що лише імітує боротьбу з цим ганебним явищем для відволікання уваги людей, такою що спричинила боротьбу антикорупційних органів між собою, замість об’єднання зусиль для реального подолання корупції. Кабінету Міністрів України необхідно негайно розробити і прийняти ефективну комплексну Програму по боротьбі з корупцією, що передбачала б: – формування моделі контролю народу за владою, забезпечення прозорості всієї системи державного управління, фінансів, діяльності правоохоронних органів, різкого спрощення всіх бюрократичних процедур тощо; – проведення реальної реформи МВС, а не його фактична ліквідація, а також проведення ефективної кадрової політики для забезпечення правоохоронних органів професійними кадрами; – здійснення жорстких заходів по викоріненню злочинності, недопущенню втручання олігархів у діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування, притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що створювали і очолювали раніше злочинні угрупування та схеми або продовжують це робити сьогодні; – створення необхідних передумов для запуску міжнародного правового механізму по поверненню в Україну незаконно виведених за кордон коштів з метою інвестування їх в економіку країни та повернення вкладів громадянам України, які постраждали в результаті банкрутства банків. З урахуванням стрімкого зубожіння народу внаслідок бездіяльності та непрофесійних дій парламенту і уряду – зупинити дію закону щодо фінансування парламентських політичних партій із державного бюджету, спрямувавши передбачені на 2016-2017 роки кошти на медичне забезпечення воїнів АТО, в першу чергу на протезування. Президенту України сприяти об’єктивному розслідуванню корупційних скандалів. 4. З урахування політичної, економічної і військової кризи та за наявності газу власного видобутку з низькою собівартістю – вважати неприпустимим необґрунтоване підвищення тарифів на енергоносії та житлово-комунальні послуги для населення. Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України: – невідкладно ввести мораторій на подальше підвищення тарифів на енергоносії та житлово-комунальні послуги для населення і привести їх у відповідність до платоспроможності людей, рівня їх пенсій і зарплат; – встановити для населення економічно та соціально обґрунтовані ціни на енергоресурси виключно власного виробництва. Значно знизити їх рівень від 2 до 6 раз відповідно до наданих фахівцями показників та обґрунтувань за рахунок зменшення невиправданих надприбутків як державних енергокомпаній (зокрема – НАК «Нафтогаз України»), так і приватних, що належать олігархам; – забезпечити здійснення відповідних макроекономічних заходів для того, щоб вищенаведене зменшення цін призвело до системного зниження цін на транспортне та інше обслуговування населення, продукти харчування, ліки, предмети широкого вжитку; –відмінити нововведене оподаткування житла громадян, що зніме ще один тягар з людей. Ліквідувати незаконно створену Національну Комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг та забезпечити діяльність державних органів, які здійснюють ці функції відповідно до законодавства. 5. Ініціювати прийняття Нової Редакції Конституції України на Всеукраїнському конституційному референдумі, проголошеному за народною ініціативою, передбачивши наступне: 1. Ухвалення Конституції України здійснюється безпосередньо громадянами України, а не Верховною радою України; 2. Український народ є носієм суверенітету, суб’єктом і єдиним джерелом влади (згідно результатів Всеукраїнського референдуму 1991 року; 3. Народ має право обирати посадових осіб до органів державної влади та органів місцевого самоврядування і відкликати їх; 4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в обов’язковому порядку розглядають петиції, з якими звертаються громадяни; 5. Питання про зміну території, вступ в організації колективної безпеки та у наднаціональні співтовариства вирішуються виключно всеукраїнським референдумом; 6. Скасовується інститут безмежної недоторканності Президента України, Народних депутатів України, суддів; 7. Розширюються повноваження органів місцевого самоврядування. Після прийняття Нової Редакції Конституції України на всенародному референдумі Конституція вступає в силу негайно та призначаються вибори Народних депутатів України за пропорційною виборчою системою з відкритими списками. В подальшому створюються Всеукраїнські Установчі збори (Народні збори України), до складу яких входять обрані за Новою Редакцією Конституції України Народні депутати України та представники депутатського корпусу місцевих рад, до повноважень яких буде віднесено питання внесення змін до Конституції України. 6. Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України: Прийняти відповідне рішення та провести індексацію заробітної плати і соціальних виплат працюючим громадянам у відповідності до законодавства не нижче рівня інфляції 2013-1016 років, передбачивши її збільшення у 1,8-2,5 рази, що не тільки покращить їх матеріальний стан і спроможність оплачувати товари і послуги, але й запустить систему виробництва, товарообігу і споживання; Прийняти відповідне рішення та провести індексацію пенсій пенсіонерам у відповідності до законодавства не нижче рівня інфляції 2013-1016 років, передбачивши їх підвищення в 1,8 рази. Поновити виплати учасниками бойових дій, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильські АЕС, інвалідам та родичам загиблих під час виконання завдань по захисту Батьківщини. Вважати дії Верховної Ради та Уряду України щодо оподаткування пенсій грубим порушенням Конституції України. Вважати неприпустимими наміри Кабінету Міністрів України скасувати стипендії студентам вищих навчальних закладів. 7. Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України: 1. З метою недопущення втрати найціннішого багатства, що належить народу України, землі, забезпечення її ефективного використання – створити Земельний фонд України. 2. Підготувати проект та забезпечити ухвалення відповідного Закону щодо механізмів здійснення Українським народом права власності на землю та інші природні ресурси, передбачивши, що: – земля передається у користування тільки тим, хто на ній проживає і її обробляє; – продаж землі забороняється. 3. Прийняти Державну програму відродження села, передбачивши у ній суттєве збільшення державного замовлення на виробництво сільськогосподарської продукції з державним інвестуванням такого виробництва. Вимагати від Президента України, Верховної ради та Кабінету Міністрів України ініціювати подовження мораторію на продаж землі. Заборонити приватизацію стратегічних державних підприємств в період кризи. 8. Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України: – питання охорони здоров’я та якості життя людини вважати визначальним пріоритетом в діяльності влади; – забезпечити розробку і ухвалення Закону України та відповідної Програми дій Уряду щодо надання безоплатної висококваліфікованої медичної допомоги населенню України, відродженню інфраструктури охорони здоров’я в селі, селищі, місті і районі; – ввести у всіх регіонах країни сучасні системи діагностики, профілактики, лікування громадян та ефективну невідкладну медичну допомогу; – задіяти державні та правоохоронні механізми для різкого зниження цін на ліки і медпрепарати. Здійснити заходи щодо стимулювання виробництва ліків на території України. 9. Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України розробити і забезпечити прийняття та відповідну реалізацію: – нових Законів України «Про освіту», «Про молодь», «Про основи патріотичного виховання», «Про гарантування першого робочого місця випускникам навчальних закладів»; – програми будівництва житла для молодих сімей і спеціалістів. 10. Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України: – забезпечити узгодження законодавчих рішень та програм Уряду щодо учасників АТО, волонтерів, громадян, які вимушено покинули райони постійного проживання; – за участю представників цих категорій громадян і під їх контролем прийняти програми їх соціальної адаптації, реабілітації, надання житла, землі, працевлаштування, лікування та гідного їх вшанування на рівні держави. 11. Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України затвердити розроблену фахівцями-професіоналами програму гуманітарного розвитку держави, направлену на відродження української науки, культури, духовності, високих стандартів і принципів життя, подолання злочинності, аморальних явищ, наркоманії, п’янства та суспільної деградації. 12. За участі Всеукраїнських громадсько-політичних об’єднань, громадських спілок і організацій, політичних партій, їх коаліцій, наукових, культурних, інтелектуальних центрів, всеукраїнських творчих спілок, військових, промисловців, молоді – заснувати постійно діючий Форум об’єднання з метою розроблення нової стратегії розвитку Держави та конкретних програм по її реалізації. Створити постійно діючу Раду Форуму для організації його ефективної роботи, координації дій учасників і реалізації заходів по взаємодії з органами влади та місцевого самоврядування. В переддень 25-ї річниці Незалежності України звертаємось до всіх небайдужих людей України долучитись до роботи Всенародного Форуму об’єднання України. Ми звертаємось до Вас, тому що тільки ми самі своїми рішучими діями і наполегливою працею зможемо побудувати нову Україну, справді незалежну, з високим міжнародним авторитетом та статусом провідної країни – захищену від зовнішнього тиску, внутрішньо об’єднану, економічно сильну, соціально справедливу та комфортну для життя кожної людини! Резолюція прийнята на Першому Всенародному Форумі об’єднання України. м. Київ, 22 серпня 2016 року. Голова Оргкомітету Форуму Голова Вищої Ради Народних зборів України Генерал армії М. Маломуж
Академіки УТА взяли участь в роботі Першого Всенародного Форуму об’єднання України.
Почесне місце серед учасників Форуму зайняв Президент Української технологічної академії Ігор Іванович Половников.
Академіки УТА взяли участь в роботі Першого Всенародного Форуму об’єднання України.
Перед учасниками форуму виступили члени Президії УТА, академіки Микола Габер і Едуард Афонін.
Академіки УТА взяли участь в роботі Першого Всенародного Форуму об’єднання України.

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати