В НАДУ при Президентові України прочитана відкрита лекція академіка УТА Едуарда Афоніна «Психосоціальний розвиток особистості та Українська трансформація»
15 жовтня 2015 року в Національній академії державного управління при Президентові України була прочитана перша - відкрита лекція керівника Відділення соціально-гуманітарних технологій УТА Едуарда Афоніна «Психосоціальний розвиток особистості та Українська трансформація». Лекція прочитана в рамках Всеукраїнського лекторію «Закономірності та особливості Української трансформації», який здійснюється за ініціативи Всеукраїнських громадських об’єднань «Українська технологічна академія» та «Українське товариство сприяння соціальним інноваціям» на запрошення ректорів провідних вищих навчальних закладів.
В НАДУ при Президентові України прочитана відкрита лекція академіка УТА Едуарда Афоніна «Психосоціальний розвиток особистості та Українська трансформація»
Ексклюзивом заходу стане можливість учасників вимі-ряти власні психосоціальні властивості та ідентитет, скласти цілісну уяву про свій психосоціальний розвиток та вікові періоди, сприятливі інтелектуальним та емоційно-вольовим змінам особистості. АВТОРСЬКИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КЕЙС - Науково-теоретична спадщина філософії, соціології, психології та ін. соціально-гуманітарних наук, яка дозволила здійснити періодизацію як психосоціального розвитку особистості, так і розвитку суспільства та ци-вілізації (людства) в контексті соціально-історичних епох грецької та римської Античності, Відродження та Просвітництва, Модерну й Постмодерну; - Аналітико-синтетична модель «Універсального епо-хального циклу» (Е. Афонін, А. Мартинов; 1996-2008); - Проективна методика «Колірних переваг» (Е. Афонін; 1987); - Особистісний опитувальник «БАД» (Л. Бурлачук, Е. Афонін, О. Донченко; 2000-2002); - Результати моніторингових досліджень загальносис-темних змін в Україні (1992-2014), Росії (2010-2011), Білорусі (2010-2013) – понад 80 репрезентативних дос-ліджень. ОПОРНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ Застосовані автором методологія, методи та інструмен-ти дослідження дозволили: - виміряти (1992) коди культур України (62-38), Росії (56:44), Білорусі (37:63) - встановити (1992) «проміжні» і «поворотні» рубежі психічного розвитку особистості українця в онтогенезі визначити характер змін вікової структури особистості під впливом суспільно-трансформаційного процесу - виявити динаміку соцієтальних змін: психосоціальних властивостей та ідентитету Українського суспільства: - сформулювати прогностичні очікування щодо характеру поведінки суспільного загалу і владно-управлінської еліти.
В НАДУ при Президентові України прочитана відкрита лекція академіка УТА Едуарда Афоніна «Психосоціальний розвиток особистості та Українська трансформація»

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати