Виїзне засідання Президії УТА з академіками Полтавської області
ПРОТОКОЛ № 10 виїзного засідання Президії Української Технологічної Академії з академіками Полтавської області «27» вересня 2016р. м. Полтава ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання голови виїзного засідання Президії УТА 2. Обрання секретаря виїзного засідання Президії УТА 3. Про стан справ та напрямки діяльності УТА. Доп. Президент УТА Половніков І.І. 4. Про створення Полтавського регіонального відділення УТА Доп. Президент УТА Половніков І.І. 5. Про обрання керівника Полтавського регіонального відділення УТА Доп. Президент УТА Половніков І.І. 6. Про обговорення плану роботи регіонального відділення на 2017 р. та перспективи подальшої діяльності та розвитку Полтавського регіонального відділення УТА. Доп. керівник відділення Писаренко В.П. 1. По першому питанню порядку денного було запропоновано обрати головою виїзного засідання Президії УТА Президента УТА Половнікова І.І. Голосували: За-100% Проти- 0 Утримались- 0 Прийнято рішення обрати головою виїзного засідання Президії УТА Президента УТА Половнікова І.І. 2. По другому питанню порядку денного було запропоновано обрати секретарем виїзного засідання Президії УТА доктора наук з державного управління, професора кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії Писаренка В'ячеслава Петровича Голосували: За-100% Проти-0 Утримались-0 Прийнято рішення обрати секретарем виїзного засідання Президії УТА доктора наук з державного управління, професора кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії Писаренка В. П. 3. По третьому питанню порядку денного виступив голова виїзного засідання Президії УТА, який доповів про стан справ та напрямки діяльності УТА. 4. По четвертому питанню порядку денного виступив голова виїзного засідання Президії УТА, який запропонував створити Полтавське регіональне відділення УТА За-100% Проти-0 Утримались-0 Прийнято рішення про створення Полтавського регіонального відділення Української Технологічної Академії (УТА) 5. По п'ятому питанню порядку денного виступив голова виїзного засідання Президії УТА, який запропонував обрання керівником Полтавського регіонального відділення УТА - Академіка УТА, доктора наук з державного управління, професора кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії Писаренка В. П. За-100% Проти- 0 Утримались- 0 Прийнято рішення про обрання керівником Полтавського регіонального відділення УТА - Академіка УТА, доктора наук з державного управління, професора кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії Писаренка В'ячеслава Петровича. 6. По шостому питанню порядку денного виступив керівником Полтавського регіонального відділення УТА з проектом плану роботи регіонального відділення на 2017 р. та перспективами подальшої діяльності та розвитку Полтавського регіонального відділення УТА. За-100% Проти-0 Утримались-0 Прийнято рішення про затвердження плану роботи регіонального відділення на 2017 р. Голова виїзного засідання Президії УТА Половніков І.І. Секретар виїзного засідання Президії УТА Писаренко В.П.
Виїзне засідання Президії УТА з академіками Полтавської області
Виїзне засідання Президії УТА з академіками Полтавської області
Виїзне засідання Президії УТА з академіками Полтавської області

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати