Закарпаття об’єднує науку, виробництво, бізнес! Президія УТА
Закарпаття об’єднує науку, виробництво, бізнес! 26 листопада 2015 року у Мукачеві відбулося виїздне засідання Президії Української Технологічної Академії з академіками Закарпатського регіонального відділення. Українська Технологічна Академія (УТА) – це незалежна самоврядна громадська науково-технічна організація, яка була створена у 1992 році з метою сприяння членам Академії у створенні нових наукових технологій у промисловому виробництві, сільському господарстві, освіті, медицині, фінансовій сфері, а також для захисту спільних інтересів членів Академії.
Закарпаття об’єднує науку, виробництво, бізнес!
Діяльністю Академії є організація та координація наукових досліджень та інноваційних проектів, пов’язаних з забезпеченням життєдіяльності людини. На сьогодні у складі УТА працюють 1207 індивідуальних і 136 колективних членів Академії, 907 академіків і 300 членів-кореспондентів. Членами УТА також є науковці, виробничники та бізнесмени Росії, Франції, Угорщини, Польщі, Швейцарії, Німеччини, Ізраїлю, США та країн СНД. Академія отримала міжнародне визнання і у 2000 році внесена до офіційного переліку “Academies Science” UNESCO. На сьогодні в УТА функціонують 27 галузевих і 20 регіональних відділень Академії. До складу Закарпатського регіонального відділення входить 13 академіків, серед яких Андрусь М. І. – к. е. н., голова обласного інвестиційного фонду (м. Ужгород), Гісем В. В. – генеральний директор Ужгородського коньячного заводу, Лендєл В. Г. – к. х. н., доцент, декан хімічного факультету УжНУ, Мигалина Ю. В. – д. х. н., професор (м. Ужгород), Адам В. І. – голова комісії з питань бюджету Закарпатської обласної ради (м. Свалява), Басараб П. М. – генеральний директор швейного об’єднання «Едельвейс –Лего», Козарь О. П. – д. т. н., професор кафедри проектування взуття і механіко-технологічних процесів МДУ (м. Мукачево), Бабяк З. А. – міський голова м. Берегово, Гайдош І. Ф. – лідер демократичної партії угорців України (м. Берегово), Мигальцо І. І. – д. т. н., професор, генеральний директор швейного об’єднання «Лего – Інтерконтиненталь» (Німеччина).
Закарпаття об’єднує науку, виробництво, бізнес!
Засідання Президії УТА відкрив Президент Української Технологічної Академії, доктор технічних наук, професор Половніков Ігор Іванович, оголосив порядок денний засідання, проінформував присутніх про стан справ та напрямки діяльності УТА за 10 місяців 2015 року, зосередив свою увагу на концентруванні зусиль академіків та членів-кореспондентів на діяльність у межах регіональних відділень у тандемі «наука-бізнес-виробництво». Регіональні відділення, в тому числі і Закарпатське, координують і спрямовують діяльність на вдосконалення, створення і впровадження найновіших технологій у різних галузях народного господарства, які підвищують рівень економіки конкретних областей і районів України. В процесі обговорення учасниками засідання були визначені перспективи подальшої діяльності Закарпатського регіонального відділення. Закарпаття – унікальна частина України, де є потреба поширювати розвиток різноманітних напрямків: розробка нових та вдосконалення уже існуючих технологій легкої, текстильної, харчової, поліграфічної, целюлозно-паперової, деревообробної, керамічної та іншої промисловості; розробка проблем економіки, медицини, розвиток транспортних комунікацій на території Закарпаття, курортологічного, туристично-рекреаційного напрямків діяльності; а також культури, мистецтва, використовуючи багатство історичної спадщини національного напрямку, фольклорного колориту. Одним з питань порядку денного було обговорення кандидатури керівника Закарпатського регіонального відділення УТА та виборча процедура. Одноголосно було обрано Мигалину Юрія Вікентійовича – доктора хімічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка УТА з 1996 року (відділення «Технології полімерних матеріалів і вироби із них»). Юрію Вікентійовичу виразили довіру повторно, адже він вже очолював Закарпатське відділення УТА. Присутні на засіданні висловилися за його великий професійний досвід, життєву мудрість і здібність приймати рішення, необхідні для подальшого розвитку науки-напрямків виробництва і підприємництва в Закарпатті! На засіданні Президії УТА з академіками Закарпатського регіонального відділення були розглянуті заяви претендентів на участь у конкурсі на заміщення вакантних посад академіків і член-коренспондентів УТА. Серед яких д. мед. н., професор, ректор УжНУ Смоланка В. І., заслужений працівник народної освіти України, д. психол. н., професор, ректор МДУ Щербан Т. Д., заслужений працівник народної освіти України, академік Транспортної Академії наук України, д. ю. н., директор Мукачівського професійного ліцею ім. М. Данканича Ковбаско В. В. та інші.
Закарпаття об’єднує науку, виробництво, бізнес!
Під час перебування президента УТА І. І. Половнікова на Закарпатті було підписано дві угоди про партнерство, співпрацю та науковий обмін з Мукачівським державним університетом та Ужгородським національним університетом. Користь проведення виїзних засідань Президії УТА, практику яких ввів саме Ігор Іванович Половніков, підтвердили усі присутні на цьому науково-соціальному форумі. Адже кожна область України – унікальна своїми природними, людськими ресурсами, а кожне відділення УТА може реально сприяти розвитку наукових, економічних, промислових можливостей у масштабах усієї України. Об’єднання наукового, інтелектуального і бізнесового потенціалу Закарпаття, професіоналізму, досвіду і наукових підходів до вирішення проблем регіону будуть сприяти розвитку нашого унікального краю.
Закарпаття об’єднує науку, виробництво, бізнес!

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати