АНЦІФЕРОВ АНДРІЙ ВАДИМОВИЧ

АНЦІФЕРОВ АНДРІЙ ВАДИМОВИЧ

Доктор технічних наук, заступник директора УкрНДІ гірничої геології, геомеханіки та маркшейдерсь­кої справи НАН України. З 1997 року академік УТА (відділення "Економіка нових технологій").


Вчений ступінь Доктор наук

Академічне звання: Академік


Наро­дився 10.10.1953 р. у м. Тарту (Естонія). У 1977 році закінчив Московський держав­ний університет імені М.В. Ломоносова. Відо­мий геофізик у сфері дослідження вугільних, рудних, нафтогазових родовищ, розробок геоінформаційних технологій.
Автор керівного нормативного документа "Геологічні роботи на вугледобувних підприємствах України. Інструк­ція".
За розробку шахтного сейсмоакустично­го методу прогнозу гірничо-геологічних умов ву­гільних родовища — Лауреат Премії у галузі науки та техніки. Нагороджений знаком "Шах­тарська слава" III ступеня. Автор понад 60 дру­кованих праць, 11 авторських свідоцтв та 6 ке­рівних нормативних документів.


Адреса:

Донецьк, вул. Челюскінців, 291

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати