Напрямки діяльності

вкл. . Posted in Activities

У дев'яності роки науковці та промисловці України визнали, що поодинці "виживати" і розвиватися дуже важко. Тому в березні 1992 р., об'єднавши зусилля, ініціативна група викладачів і учених вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів Києва (Носов М.П., Нестеров В.П., Головко Д. Б., Скрипник Ю.О., Андрієнко П.П., Греков А.П., Кропотко Г.В., Зєнкін А.С., Єфремов Р.Д., Бурмістренко О.П., Шульга Н.О., Якуб В.Ю.) звернулися до Уряду України, в результаті чого було зареєстровано незалежну самоврядну організацію – Українську Технологічну Академію (УТА), яка згуртувала вчених, інженерів, економістів різних галузей науки і технологій. Головною метою діяльності Академії було і залишається сприяння розробленню та впровадженню нових наукомістких технологій, підвищенню ефективності виробництва, розвитку освіти, медицини, а також захист спільних інтересів членів Академії.
 
Згідно зі Статутом вищим керівним органом УТА є Загальні збори членів Академії, які скликаються один раз на два роки. В період між Загальними зборами Академією керує Президія, яку обирають на звітно-виборних зборах через кожні п'ять років. До складу Президії входять найвпливовіші академіки, віце-президенти і Президент, який керує Президією та є вищою посадовою особою УТА.
 
Першим Президентом УТА був академік Носов М.П., віце-президентами працювали академіки Нестеров В.П., Греков А.П., Спорихін В.Я., Янчевський В.К. У 1995 році після смерті Носова М.П. (1930 – 1995рр.) на посаду Президента було обрано академіка Нестерова В.П., віце-президентами УТА є академіки Скрипник Ю.О., Калашніков А.А. та Піднебесний А.П., Анциферов А.В.
 
У травні 2013 року загальними зборами УТА було обрано новий склад Президії із 5 членів УТА : Глухов О.О., Євдокимов В.М., Колесник Ю.Р., Половніков І.І., Шнипко О.С. На посаду Президента було обрано академіка Половнікова І.І., віце-президентом УТА - академіка Євдокимова В.М.

Почнемо характеризувати роботу УТА з найцікавішого – статистики.

На сьогодні у складі Академії 1180 членів, з них 870 академіків і 310 членів-кореспондентів. Кількість колективних членів зросла від 98 до 134. Ці показники свідчать про значну роботу, виконану для розвитку УТА, а тим самим і про реалізацію першого стратеґічного напряму її діяльності. Президія, ретельно розглядаючи кожну кандидатуру, обирає тих, хто має вагомий вплив на розвиток науки та промисловості в Україні.
У складі Академії 412 докторів наук, 420 кандидатів наук, керівники великих підприємств, фірм, корпорацій. Академія об'єднує у своїх лавах такі великі науково-дослідні інститути як: Український науково-дослідний інститут спирту та біотехнологій (м. Київ), Український науково-дослідний інститут паперу (м. Київ), Науково-дослідний інститут "Еластик" (м. Київ), Український науково-дослідний і конструкторський інститут з розробки машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри (м. Київ), Інститут органічної хімії (м. Київ), Інститут хімії високомолекулярних сполук (м. Київ), Інститут механіки (м. Київ) та інші, більше 80 науково-дослідних інститутів, які репрезентують значну частину наукових працівників країни і сприяють проґресу в Україні.

В Академії працюють і ті, хто у міністерствах і відомствах України визначають наукову політику, а саме члени уряду та керівники міністерств: промислової політики, аґрарної політики, економіки, освіти та науки, оборони, державного департаменту продовольства.

Широко представлено в Академії вищі навчальні заклади. Членами Академії є керівники вищих навчальних закладів і їхніх підрозділів, таких як: Національного авіаційного університету, Запорізького державного технічного університету, Сєверодонецького технологічного університету, Львівського, Київського, Донецького та Одеського Національних технічних університетів, Київського Національного університету технологій та дизайну, Хмельницького Національного Технологічного університету Поділля, Львівської комерційної академії та Київського національно торговельно-економічного університету і багатьох інших закладів освіти, 532 члени Академії з 114 вищих навчальних закладів беруть активну участь у роботі УТА. Це вчені, які мають вирішальний вплив на розвиток освіти, науки та культури в Україні.

Значну увагу Президія приділяє поповненню Академії представниками промисловості.

Так, були прийняті академіками керівники Укравіапрому, "Вінницяцукру", Дніпропетровського підприємства міських електромереж, "Дніпрошини", "Лисичанськнафтооргсинтезу", концерну "Укрспирт", «Райффайзен Банк Аваль». Всього представників промисловості в Академії – 412 осіб.

Розширилося в УТА представництво з державних управлінь і банків України. Прийнято до Академії керівників банку "Укргазбанку", "Легбанку", Краматорського відділення Укрсоцбанку, голів державної адміністрації Донецької та Луганської, Черкаської областей, заступника Голови Київської міської держадміністрації, мерів таких міст як: Сєверодонецька, Мукачева, Харкова, Слов'янська, керівників відділів адміністрації Президента України та інших. Діяльність цих членів УТА є визначальною у розвитку цілих реґіонів і галузей народного господарства.

Зростає також і представництво Академії за кордоном.

Прийнято до складу УТА проректора Будапештського політехнічного інституту, віце-ректора польського Технічного університету в Лодзі, ректора Маґдебурзького університету, віце – президента Польши. Гідно репрезентують УТА академіки: в Угорщині – президент промислового співтовариства, у Німеччині –президент міжнародного концерну текстильної та легкої промисловості "Ле-ґо", в Ізраїлі – професори Університетів, у Франції – президент великої хімічної компанії, один з творців поліуретану. В Америці представниками УТА є професори – співробітники великих промислових фірм, у Швейцарії –голова Національного наукового комітету. Належно представляють УТА в Азербайджані, Узбекистані, Росії, Литві, Латвії, Вірменії 34 академік. Ці видатні вчені – члени УТА значно сприяють пропаґуванню досягнень України за кордоном.
Наведені відомості свідчать про те, що Академія має великий науковий та виробничий потенціал, істотно впливає на створення та впровадження наукомістких технологій і здатна захищати спільні інтереси членів Академії.
Другий стратеґічний напрям діяльності, визначений Зборами та Статутом УТА, полягає в участі та у створенні державних, галузевих і міжгалузевих науково-технічних програм (НТП). Проаналізовано суспільно-економічний стан галузей промисловості та видано рекомендації щодо розвитку галузевої науки.

Цей напрям зреалізовується у низці державних програм України. Так, програма "Харчовий білок" активно виконувалась, отримано результати і передано для впровадження. За матеріалами програми проведено дві міжнародні конференції. Державна програма "Клеї України" має комплексний характер – від складення рецептур і пошуку сировини до організації промислового виробництва. Активно впроваджується програма «Овочівництво закритого і відкритого грунту» з подачею води та добрив у коріння рослин.

Закінчено виконання Державної програми розвитку виробництва тари і пакувальних матеріалів. У виконанні 25 проектів програми брали участь 7 колективних і 17 персональних членів Академії. Розроблено різноманітні пакувальні матеріали на основі полімерів, паперу, композицій з них, різні види таропакувальних виробів з цих матеріалів, а також обладнання для виготовлення тари та пакувально-фасувальне устаткування. Виконання програми створило умови для ефективної конкуренції вітчизняного виробника на внутрішньому ринку України.

З міжгалузевих і галузевих програм слід відзначити НТП «Створення обладнання для виробництва тари та пакувальних матеріалів» Мінпромполітики України, розробка та контроль виконання якої здійснювався головною організацією міністерства з таропакувального устаткування.

Створено також програми видобутку супутнього газу – метану з шахтних полів, утилізації медичних відходів та ін.
Саме в такому об'єднанні промисловців і вчених у наукові міжгалузеві колективи, які дозволяють вирішувати важливі комплексні господарські проблеми, і виявляються переваги Української Технологічної Академії на сучасному етапі.
Третій основний стратеґічний напрям – це організація реґіональних і галузевих відділень.
У 1995 р. було крім Київського, лише одне – Донбаське відділення. На сьогодні організовані Вінницьке, Маріупольське, Черкаське, Хмельницьке, Харківське, Дніпропетровське, Кримське, Сумське відділення. Самостійнішими стають Луганський, Сєверодонецький департаменти Донецького відділення. На різних рівнях готовності до відкриття знаходяться Запорізьке, Одеське, Львівське та Закарпатське відділення.
Праця у відділеннях має свої переваги щодо вирішення науково-технічних і виробничих завдань з урахуванням потреб і можливостей відповідних реґіонів. Так, програма робіт Донбаського реґіону обіймає ряд чільних напрямів, серед яких: впровадження перспективної технології та обладнання для отримання вугілля з відходів збагачувальних фабрик, а також створення та впровадження програм соціально-економічного розвитку Донецької області та створення вільних економічних зон, впровадження холдинґових компаній "Вугіллякоксметал". Тут створено науково-медичний шахтарський центр, розроблено заощаджуючі технології спалювання шламів на електоростанціях, нові технології очистки повітря. Підготовано програми видобування супутнього газу з вугільних пластів. Разом з польськими партнерами створюються роторні лінії для порошкової металургії та устаткування гасіння пожежі азотом.

Загальні збори доручили Президії створити інформаційний банк даних УТА, що є четвертим стратеґічним напрямом діяльності Академії.
Уже створено структуру банку даних, підготовано систему управління базами даних (СУБД). Видані історія розвитку УТА и три томи біографій 970 академіків, підготований четвертий том з описом діяльності ще близько 200 академіків та внесенням їх в інтернет на сайт www.ukrsmb.info/uta.htm. База даних УТА необхідна для збереження та оброблення інформації про персональний склад Академії, сфери діяльності її членів, реґіональних відділень і окремих підприємств. Подальше розширення бази даних УТА призведе до створення інформаційної системи. Систематизація і структурування даних за допомогою нової системи дозволить членам Академії здійснювати пошук цікавої для них інформації з різних галузей науки і техніки, знаходити нових партнерів, налагоджувати ділові зв'язки. Однак для реалізації цих ідей необхідно вкласти кошти на оновлення апаратного забезпечення, а також приділяти більше уваги його розвитку.

Отримано низку пропозицій про поєднання баз даних з Міжнародним технологічним інститутом країн Ради Європи (м. Будапешт), що дає вихід на європейську базу даних HUNTECH.
Ця ділянка четвертого стратеґічного напряму важлива ще й тим, що допоможе об'єднати інформацію різних відділень, як галузевих, так і реґіональних, у єдине ціле, чим істотно збагатить УТА.

Усі ці чотири стратеґічні напрями постійно були у полі зору Президії УТА. Та все ж основою Академії є її галузеві відділення, і досягнення УТА пов'язані, передусім, з інтенсивністю їхнього функціонування, що і є п'ятим стратеґічним напрямом діяльності.
У цьому напрямі було виконано таку роботу.

Зараз у структурі УТА налічується 28 галузевих відділень, а при реєстрації їх було лише 12. Динаміка розвитку діяльності галузевих відділень зумовлена розвитком економіки та промисловості України. З ініціативи груп спеціалістів було організовано нові відділення: сучасних технологій транспорту, сільського господарства, банківської справи, культури та мистецтва, історії та філософії – відповідно до напрямів господарювання, які сьогодні активно функціонують в Україні. Приміром, головним завданням відділення "Технологія інформатики, інженерних мереж життєзабезпечення та автоматизація виробництва" є використання сучасних інформаційних технологій та засобів обчислювальної техніки для автоматизації проектних робіт, керування технологічними процесами і забезпечення життєдіяльності людини у сфері виробництва та у побуті.

Основним напрямом діяльності відділення «Технології виробництва та переробки продуктів тваринництва» є забезпечення якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини на всьому ланцюгу їхнього виробництва від ферми до столу.

Відділенням "Сучасні медичні технології та екологія" основні зусилля скеровано на подальший розвиток теорії фізики живого, яка є основою квантової медицини та мікрохвильової резонансної терапії (МРТ). Спеціалістами розроблено принципово нові методики діаґностики і лікування хвороб, які належать до категорії важких і «невиліковних», використовуючи електромагнітне мікрохвильове випромінення. Розроблено серію приладів, за допомогою яких здійснюються діаґностика та лікування.

Окрім науки і виробництва УТА плідно займається просвітництвом – що є шостим стратеґічним напрямом діяльності. Завданнями цього напряму є проведення наукових конференцій, семінарів з актуальних проблем, які допомагають підвести підсумки виконаної роботи і виробити обґрунтовані рекомендації для подальшого розвитку науки, технології та виробництва.

Вченими та фахівцями Академії було проведено міжнародні академічні читання "Нові технології, матеріали та обладнання (дослідження, розробки, впровадження)", присвячені пам'яті першого президента УТА Носова М.П., матеріали яких було видано. Цей захід набув великого розголосу в міжнародних наукових колах.

Окрасою просвітницького напряму діяльності УТА, безперечно, є міжнародні науково-практичні конференції «Сучасні інформаційні та енерґозберігаючі технології життєзабезпечення людини» (SIET). За останні роки (1997-2009 рр.) з ініціативи Президії УТА було організовано та проведено 16 конференцій з актуальних проблем у різних містах України (Мукачево, Партеніт, Кам'янець-Подільський, Севастополь, Миколаїв, Черкаси, Харків, Вінниця, Чернігів, Чернівці, Слов'яногірськ). В роботі конференцій брали участь більше ста делеґатів з різних реґіонів України. Конференції відбувалися при підтримці обласних держадміністрацій та органів місцевого самоврядування і за активної участі їхніх представників, а також науковців, викладачів вищих навчальних закладів, керівників і працівників промислових підприємств, сільського господарства та медицини відповідних реґіонів. За матеріалами кожної конференції було видано збірники наукових праць і спеціалізовані монографії з актуальних проблем науки і техніки загальним обсягом до 40-50 друкованих аркушів, «Компютерне моделювання в хімії та технології» Черкаси 2008р., «Збірник наукових праць Кримського відділення УТА», Ялта 2009р. та інше. Видавалися рекомендації конференцій щодо застосування нових технологій та завершених наукових розробок і розсилалися відповідним Міністерствам і відомствам України. В усіх конференціях активну участь брали академіки та члени-кореспонденти УТА, а також керівники галузевих і реґіональних відділень.

Крім того, академіки реґулярно беруть участь у локальних конференціях своїх організацій. Згідно з показниками річних звітів галузевих і реґіональних відділень академіки взяли участь у більш ніж трьохстах таких конференціях, симпозіумах, у яких проводять технічну політику, вироблену в галузевих відділеннях, пропаґують роботи УТА.

УТА бере активну участь і в зарубіжних конференціях, в таких організаціях як ЮНЕСКО, НАТО та ін. Постійно присилають проспекти і запрошення до участі в роботі конференцій: виступити з доповіддю, опублікувати повідомлення. Приміром, науковий комітет НАТО запросив Президента і віце-президента УТА виступити з доповіддю про діяльність Академії на конференції "Технологічна послідовність від винаходу до впровадження". У доповіді автори докладно виклали мету і напрями діяльності УТА, наукові досягнення її членів, чим викликали зацікавлення наукових комітетів Європи, Америки та Японії. Після публікації доповіді в збірнику праць НАТО було отримано низку пропозицій про співпрацю з Австрією, Портуґалією, Німеччиною, Анґлією, Ірландією та іншими країнами.

Отримано нові пропозиції Наукового Комітету НАТО взяти участь у конференціях на тему "Інструменти та методи запобігання забрудненню довкілля". Президент Нестеров В.П. виступив у Празі з доповіддю "Екологічно чисті технології" про розробки академіків УТА. Розповсюджено енциклопедичну довідку про наукову та просвітницьку діяльність УТА, що дозволило налагодити зв'язки з багатьма науковими організаціями світу.
Від ЮНЕСКО було отримано запрошення взяти участь у Всесвітньому конґресі про підсумки науки за 2000 років "Наука для ХХІ: нові зобов'язання". ЮНЕСКО зібрала на форум 2000 вчених з усього світу. Для України було виділено десять запрошень: одне з них персонально – для Української технологічної академії.

На цей конґрес Академія надавла доповідь про розвиток і діяльність недержавної наукової організації, яка була схвально прийнята науковою громадськістю світу. ЮНЕСКО визнала Українську технологічну академію і внесла до офіційного переліку «Academies Science», опублікованого у «World conference on science. Science for the twenty-first century. A new commitment», UNESCO, 2000, стор. 528.
Виразом прихильного ставлення до діяльності УТА стали запрошення до участі в наступних Міжнародних конґресах. Наприклад, було запрошено до Абу-Дабі – одного з головних міст Об'єднаних Арабських Еміратів – на конґрес «Технологічна освіта і національний розвиток", до найстарішого університету штату Техас в м. Аустіні (США) на конґрес "Наука, технологія та інноваційна політика". ЮНЕСКО також запрошувала на конференцію "Інженерна освіта в третьому тисячолітті", яка відбулася у Туреччині в Стамбульскому технічному університеті.

На запрошення Всесвітнього Енергетичного Форуму з широким науковим діапазоном з 9-и напрямів щодо перспектив використання вугілля, газу, вітру, атомної і сонячної енерґії, вивчення екології, законів економіки до Лас Веґаса (штат Невада, США) було надіслано доповідь про діяльність УТА.

УТА бере участь в багатьох конференціях, готує доповіді та надсилає для опублікування. Наприклад, доповідь Президента УТА Нестерова В.П. "Технічна політика та інновації в Україні" анґлійською мовою була опублікована у збірнику праць Манчестерського університету в мережі Інтернету. У цьому ж році до збірника матеріалів конференції "Society and teсhnology" в м. Спліті у Хорватії було передано доповідь "Society and teсhnology in Ukraine". В збірці Стамбульського технічного університету опубліковано повідомлення про УТА "Engineering and industry of Ukraine". В Будапешті виступав Нестеров В.П. з доповіддю про діяльність УТА на 5-й Міжнародній конференції Політхнічних інститутів Європи. Приймали участь в організації та проведенні в Києві. 15-го Міжнародного симпозиуму всесвітньо ради технологів, який очолював член Президії УТА Пугачевський Г.Ф. Ці та інші повідомлення створили широку популярність науковим працям учених і промисловців УТА, привернули увагу наукової та ділової громадськості світу до позитивних аспектів розвитку економіки, техніки і технологій в Україні, тобто сприяли виконаню пункту 22 Статуту УТА про розвиток співпраці з міжнародними організаціями.
Важливою складовою пропаґандистської діяльності УТА є видання журналів, ґазет, участь у роботі телевізійних і радіостанцій.
Приміром, УТА є співзасновником авторитетного наукового журналу "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах". Журнал визнано ВАК України як фаховий для опублікування праць пошукувачів наукових ступенів, що підтверджує його високий науковий рейтинґ. У складі редакційної колеґії 9 академіків УТА . Журнал обсягом 20 друкованих аркушів виходить у м. Хмельницькому з 1996 р. чотири рази на рік і розповсюджується крім України в інших країнах світу, зокрема в США. Періодично окремими книгами видаються спеціальні випуски журналу за матеріалами українських та міжнародних науково-технічних конференцій.
Дуже популярним у наукових колах є відомий журнал «Фізика живого», який видає академік УТА Сітько С.П. (науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук"). Журнал має міждисциплінарний характер і розрахований на фахівців теоретичної фізики, радіофізики, біофізики та медицини, визнаний ВАК фаховим з трьох дисциплін: медицина, біологія, фізика. Журнал видається з 1993 р., виходить двічі на рік українською, анґлійською і російською мовами, обсягом 12-15 друкованих аркушів кожен і розповсюджується у багатьох країнах світу. Це вагоме видання має всі ознаки сучасного наукового аванґарду в своїй галузі знань. З 2007р. УТА разом ДДАУ заснували міжнародний науково – технічний збірник «Композиційні матеріали», головний редактор академік Буря О.І.

УТА є співзасновником або учасником кількох новостворених наукових журналів, наприклад, заснованого в 1999 р. спільно з ВАТ Український науково-дослідний інститут авіаційної технології (м. Київ) журналу "Технологічні системи", який також визнано ВАК фаховим для науковців України.

Окремо слід відзначити персональну роботу кожного члена УТА.

1180 членів УТА самостійно публікують понад 1000 наукових статей за рік у різнопланових виданнях України та інших країн світу, видають близько 60-и монографій, книг і брошур. За попередніми підрахунками академіки УТА самостійно подають пропозиції та заявки на винаходи й отримують за рік до 80-100 патентів на розроблені технології, обладнання та матеріали. Академіки УТА є засновниками кількох реґіональних радіо- та телестанцій. Наприклад, у Маріуполі компанія "Радіо-Лавенсарі" (105,3 FM стерео) та телерадіокомунікаційна компанія "СІҐМА", які пропаґують досягнення науки та промисловості, подають інформацію про культурне життя реґіону.

Усі вищевикладені матеріали свідчать про вагомий вклад академіків УТА в пропаґанду наукових знань і досягнень промисловості України.
Отже, можна підсумувати – Українська технологічна академія відбулася і динамічно розвивається за всіма головними стратеґічними напрямами, передбаченими Статутом. Це добровільне об'єднання вчених дозволяє виявляти, визначати, формулювати і активно вирішувати проблеми розвитку науки та промисловості. На наступному етапі належить активно продовжувати роботу за окресленими в Статуті напрямами, що дозволить підвищити добробут населення і примножити міжнародний авторитет учених України.

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати