НОСОВ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ

НОСОВ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ

ініціатор створення, засновник, академік і перший президент Української технологічної академії, відомий учений в галузі матеріалознавства і технології хімічних волокон, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки України.


Вчений ступінь Доктор наук

Академічне звання: Академік


Народився 8 листопада 1930 р. в м. Херсоні. Майже 40 років життя віддав служінню науці та промисловості хімічних волокон. Після закінчення у 1953 р. Московського текстильного інституту працював у Всесоюзному НДІ рибної промисловості. З 1936 р. продовжив свою наукову діяльність у Всесоюзному науково-дослідницькому та проектному інституті штучного волокна (м. Митищі), де й захистив кандидатську дисертацію у 1959 р. Основний, найтриваліший період наукової, виробничої та суспільно-педагогічної діяльності М. П. Носова пов'язаний з Київським філіалом Всесоюзного науково-дослідницького та проектного інституту штучних волокон. Тут він плідно працював з 1959 до 1993 р. на посадах завідуючого сектором, лабораторією матеріалознавства і текстильної технології, відділом а потім — заступником директора з наукової роботи.

У 1967 р. М. П. Носов успішно захистив докторську дисертацію, присвячену дослідженню структури та фізико-механічних властивостей полікапроамідних волокон. У 1970 р. йому було присвоєно учене звання професора. Під керівництвом М. П. Носова в інституті було створено ряд провідних наукових напрямів досліджень, які мають велике народно-господарське значення. У колі його наукових інтересів — питання теорії орієнтованих полімерів, дослідження і створення нових прогресивних технологій та обладнання для виробництва різних видів хімічних волокон.

Під його керівництвом розроблено технологічні принципи орієнтаційного зміцнення термопластичних волокон, досліджено загальні фізико-механічні та структурні властивості орієнтованих волокон з полікапроаміду поліформальдегіду та інших полімерів, створено технологічні процеси та установки для виробництва надміцної капронової ліски, тенісних і бадмінтонових струн високої якості, металевих мініканатів з полімерним покриттям для телеграфних апаратів, принтерів та інших виробів електронної та оборонної промисловості; розроблено технологію виробництва капронового корду та профільних волокон для килимів. Технологічний процес і обладнання для формування текстурованих капронових ниток килимового асортименту дозволили створити потужні промислові виробництва таких ниток на Київському, Гродненському та Руставському об'єднаннях «Хімволокно» і повністю відмовитися від імпорту їх, а нове обладнання для отримання пневмотекстурованих ниток забезпечило виробництво трикотажних виробів особливо модного асортименту.

Проведено важливі роботи з теоретичних і технологічних проблем виробництва композиційних матеріалів з надміцними хімічними волокнами. У галузі текстильного та полімерного матеріалознавства М. П. Носовим разом з учнями проведено важливі дослідження фізико-механічних властивостей орієнтованих полімерних і композиційних матеріалів, розроблено методи їхнього випробування, вивчено властивості ниток при їхній утомленості, створено оригінальні прилади для прискорених випробувань шинного корду на утомленість. Створено комплекс приладів для визначення акустичними методами динамічного модуля пружності, модуля зсуву та коефіцієнта затухання ультразвуку хімічних воло¬кон, ниток і плівок, досліджено пружні властивості цих матеріалів і їхню анізотропію, встановлено кореляційні зв'язки між пружними, міцнісними, технологічними та іншими характеристиками орієнтованих полімерів.

Серія приладів «Модуль-1» і «Модуль-2» для визначення модуля пружності рухомих ниток знайшла широке використання в науково-дослідницьких інститутах. Це далеко не повний перелік науково-технічних інтересів М. П. Носова. Він був постійним генератором ідей, що народжувались на стиках наукових напрямів, залучав до кола виконуваних досліджень фахівців і учених різних галузей знань, володів талантом згуртовувати довкола себе як зрілих фахівців, так і творчу молодь.

Наукова діяльність М. П. Носова знайшла широке відображення в друкованих працях. Самостійно та у співавторстві з учнями і колегами він опублікував близько 400 наукових праць, серед яких 6 монографій та більше 60 винаходів. Більшість статей опубліковано в провідних фахових журналах, відомостях вищих навчальних закладів, академічних виданнях, загальносоюзному галузевому журналі «Хімічні волокна» та ін. М. Н. Носов підтримував широкі зв'язки із зарубіжними колегами. Протягом усієї трудової діяльності брав активну участь у суспільному житті колективу свого інституту, багатьох навчальних, галузевих, академічних інститутів, був членом учених спеціалізованих рад, двох секцій Держкомітету з науки і техніки при Раді Міністрів СРСР, членом Полімерної ради України, керівником секції хімічних волокон Українського відділення ВХТ ім. Д. І. Менделєєва. Успішно поєднуючи наукову діяльність з педагогічною, він підготував 32 кандидатів і одного доктора наук з технології хімічних волокон, матеріалознавства, текстильної та легкої промисловості. За видатні заслуги в науковій і організаційно-виробничій діяльності М. П. Носова нагороджено орденом «Знак Пошани», медалями СРСР, 10 медалями та дипломами ВДНГ, йому присвоєно почесні звання «Відмінник хімічної промисловості», «Винахідник СРСР», «Заслужений діяч науки України». В останні роки життя свій науковий та життєвий досвід М. П. Носов сконцентрував на ідеї об'єднання наукового та виробничого потенціалу учених і спеціалістів різних напрямів з різних країн шляхом створення суспільної академії наук для вирішення важливих проблем забезпечення життєдіяльності людини в сучасних умовах. Цю ідею М. П. Носов успішно здійснив — став ініціатором і засновником Української Технологічної Академії. Обраний у 1992 р. першим президентом Академії, він віддавав багато сил і енергії для її становлення і розвитку. Під його безпосереднім керівництвом розроблено ряд державних програм з вирішення важливих народногосподарських завдань, створення новітніх технологій у різних галузях промисловості. Утворення Академії стало найбільшим досягненням Михайла Павловича в суспільній та науково-організаційній діяльності, блискучим виконанням громадянського обов'язку, підсумком життєвого шляху ученого та громадянина. Михайло Павлович Носов пішов від нас на 65 році життя (5 березня 1995 р.) у розквіті творчих сил, не здійснивши багатьох своїх планів і задумів. Його життєстверджуючий оптимізм, виключна працездатність, повага до людей, цілеспрямованість у досягненні своєї мети мають бути прикладом для усіх продовжувачів його справи — членів Української Технологічної Академії.


Адреса:

м. Київ, вул. Кутузова, 18/7

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати