Набір на заміщення вакансій дійсних членів та членів - кореспондентів Академії по відділенням Академії.

Президія Української Технологічної Академії оголошує набір на заміщення вакансій дійсних членів та членів - кореспондентів Академії по відділенням Академії.

Головною метою діяльності Академії є організація та координація наукових дослідів та виробництва, пов'язаного з забезпеченням життєдіяльності людини, розробка нових та вдосконалення, уже існуючих технологій хімічної, текстильної, легкої, поліграфічної, харчової, целюлозно- паперової, склянної, фарфоро-фаянсової, керамічної, емалевої, машинобудівної та інших промисловостей, медицини, образотворчого мистецтва, транспорту на території України, розробка проблем економіки.

У відповідності з Уставом Академії членами Академії можуть бути юридичні та фізичні особи, які визнають Устав Академії, добровільно надають організаційну, матеріальну та іншу допомогу у виконанні уставних завдань.

Члени УТА приймають участь у роботі Академії, отримують інформацію про діяльність Академії, стану її майна та засобів, мають право першочергового використання банку ідей та технологій, і участь у здійсненні програм.

Прийом членів здійснюється Президією Академії.
Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:

  1. Заяву на ім'я Президента Академії про участь у конкурсі по конкретному відділенню.
  2. Особовий листок по обліку кадрів, завірений в відділі кадрів за місцем роботи (вказуйте домашній та робочий телефони).
  3. Короткий список наукової та (або) виробничої діяльності.
  4. Три фотографії 3x4 см.
  5. Ксерокопію паспорту.
  6. Список опублікованих наукових праць (для наукових робітників).
  7. Реєстраційний внесок.
Набір на заміщення вакансій дійсних членів та членів - кореспондентів Академії по відділенням Академії.

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати