Звіт про діяльність Української технологічної академії за 2015-2016 рр.

2015 рік — рік випробувань економічної та політичної кризи в країні. Беручи до уваги реформаторські тенденції в країні діяльність УТА була спрямована на організацію та координацію наукових розробок й інноваційних проектів, пов’язаних із зростанням людського фактору та забезпеченням життєдіяльності людини.

Згідно з уставом УТА (п. 4.2 ) в травні 2015 р. були проведені загальні звітні збори які проводяться раз в два роки. Учасниками зборів було зазначено що вони пройшли дуже організовано та демократично. В зборах брав участь Шевченко М. М. (Комітет Верховної Ради України з питань освіти і науки), який дав позитивну оцінку діяльності Академії та вручив з нагоди дня науки України академікам Пашковському А. І., Головку Д. Б., Чернишенко В. І. грамоти та цінні подарунки від Верховної Ради України. Основні стратегічні напрямки діяльності Академії були підтримані учасниками зборів.

На зборах розглянуто питання щодо кооптування нових кандидатур до складу Президії УТА. Збори підтримали та кооптували до складу Президії УТА. кандидатури академіків Афоніна Е. А., Носко М. О., Габера М. О. та Лісовенка В. Т.

Відповідно до рекомендацій звітних зборів з метою підвищення успішності та ефективності роботи УТА від початку роботи оновленого складу Президії велике значення надавалось зміцненню кадрового складу академії, збільшенню в їх складі потенціалу докторів та кандидатів наук. Лише за 2015 р. дійсними членами УТА стали 15 докторів наук та 3 кандидати наук, в тому числі п’ять ректорів вищих навчальних закладів України. А всього у 2015 році дійсними членами УТА стали 19 академіків та 4 члена-кореспондента.

Реалізуючи ухвалу загальних зборів Академії щодо створення Міжнародного регіонального відділення у м. Кракові (Республіка Польща) Президія УТА продовжила роботу в цьому стратегічному напрямку. Так, 2015 року було створено Міжнародне регіональне відділення в м. Софія (Болгарія, керівник Цецо Карчев) та в м. Дубаї (ОАЕ, керівник Абу Шамсія Рамі). Ведеться активна робота щодо створення Міжнародних регіональних відділеннях в Білорусії та Ізраїлі.

Відповідно до рішень загальних зборів УТА стратегічним напрямком її діяльності у поточному періоді стала організація роботи регіональних та галузевих відділень Академії. І все тому, що активність відділень несе в собі значні переваги, зокрема щодо вирішення науково-технічних, виробничих та інших завдань на вирішення проблем та реалізацію потреб і можливостей відповідних регіонів. В зв’язку з цим за період після звітних зборів було проведено 12 виїзних засідань Президії УТА. На порядку денному цих засідань обговорювалися питання діяльності за 2015 р., уточнено та затверджено програми діяльності відділень на 2016 рік. Обговорювалися та пропонувалися кандидатури для вступу в дійсні члени УТА.

Сьогодні УТА налічує 27 галузевих та 20 регіональних відділень. Найпомітнішими серед них своєю активністю виявилися Закарпатське, Одеське, Хмельницьке та Львівське регіональні відділення. Тут дійсно ведеться жвава й інноваційна робота відповідно до затверджених напрямів діяльності та статуту УТА.

В умовах зростання науково-інноваційної активності вчених академії та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій сьогодні як ніколи гостро постало питання консолідації науково-інформаційних ресурсів УТА на єдиній науково-інформаційній платформі для більш широкого їх застосування і впровадження. На розв’язання цієї проблеми, власне, й була спрямована «Концепція формування і розвитку Єдиної платформи науково-інформаційних ресурсів УТА», що її розробило відділення «Соціально-гуманітарних технологій». Авторами-розробниками концепції стали керівник відділення Е. А. Афонін та академік відділення Я. О. Чепуренко. Починаючи з кінця 2015 року зусиллями академіка Афоніна Е. А. та керівництва Житомирського регіонального відділення академії (керівник – Нужда В. В.) на повну потужність запрацював сайт Академії, на якому систематично в розділі «Новини» висвітлюється інформація про діяльність УТА.

Традиційно важливе місце в роботі УТА посідають науково-комунікаційні заходи. Протягом поточного періоду академія організувала та взяла участь в багатьох міжнародних конференціях, за наслідками яких видано чимало збірників наукових праць і спеціалізованих монографій з актуальних проблем науки і техніки. Лише за останні два роки з ініціативи або за підтримки Президії та академіків УТА організовано і проведено низку конференцій з актуальних проблем розвитку науки і техніки у різних містах України та зарубіжжя: Київ, Львів, Миргород, Полтава, Скаліца (Словаччина), Тбілісі (Грузія), Ужгород, Хмельницький, Черкаси. Помітними серед них стали:

1. VII міжнародна науково конференція «Наука і освіта», 27 лютого – 6 березня 2015 р., м. Дубай (ОАЕ).

2. II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта», 25-26 березня 2015 р., м. Полтава, спільно ВНЗ Укоопспілки «Полтавським університетом економіки і торгівлі».

3. I Міжнародно науково-практична конференція «Сучасні проблеми науки і технології в умовах забезпечення сталого розвитку економіки» MPST-1-2015, 20-24 квітня 2015 р., м. Миргород, спільно з Черкаським державним технологічним університетом та Центром ТЕМ КП «УБЕНТЗ Товариства «Знання» України».

4. Міжнародний семінар «Європейська сертифікація інженерів: паспорт інженера та гарантія якості освіти», 23 квітня 2015 р., м. Київ, спільно з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут».

5. VI Теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю та ІІІ міжнародний конкурс молодих науковців «Архетипіка і державне управління: громадська самоорганізація, соціальна мобільність, суспільна інтеграція», 30 квітня – 5 травня 2015 р. в мм. Ужгород і Скаліца (Словакія) спільно з осередком Української школи архетипіки Національної академії державного управління при Президентові України, Центрально-Європейським Університетом (Словаччина), Інститут економіки і прогнозування НАН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Асоціацією докторів наук з державного управління, Українським товариством сприяння соціальним інноваціям.

6. VII Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» в м. Чернігів, 20 жовтня 2015 р.

7. IV Міжнародна науково-практична конференція «Енергоефективний університет», м. Київ, 20 листопада 2015 р., спільно з Київським національним університетом технологій та дизайну.

8. VIІ Теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю та ІV міжнародний конкурс молодих науковців «Архетипіка і державне управління: виклики та ризики суспільної трансформації», 27 травня – 3 червня 2016 р. в мм. Києві та Тбілісі (Грузія) спільно з осередком Української школи архетипіки Національної академії державного управління при Президентові України, Тбіліським державним університетом імені Іване Джавахішвілі (Грузія), Інститут економіки і прогнозування НАН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Асоціацією докторів наук з державного управління, Українським товариством сприяння соціальним інноваціям.

На запрошення Краківської гірничо-металургійної Академії на Міжнародну конференцію, щодо перспектив використання вугілля, газу, сонячної енергії до Закопане (Польща) було надіслано матеріали про діяльність УТА. В роботі конференції з доповіддю виступив Президент УТА (участь в конференції також приймав академік Кирилюк В. Я.)

Академіка Унрода В.І. було запрошено для участі в Міжнародній конференції в Дубаї (ОАЕ) у 2015р. В цьому році директор Науково-дослідного інституту шкіряної промисловості Богуслав Візняк надіслав запрошення відвідати в Лодзі (Республіка Польща) наукову установу для ознайомлення з роботою, підписання угоди про співпрацю та стати колективним членом УТА.

Важливою складовою діяльності УТА стала її участь у науково-видавничій діяльності. Зокрема, спільно з Асоціацією докторів наук з державного управління і Міжнародної академії управління персоналом вона з стала (2016) співзасновником науково-фахового журналу «Публічне управління». Зокрема, підготовлено та видано 3 випуски цього журналу, в тому числі один з них містить матеріали VII ТМС-2016 «Архетипіка і публічне управління: виклики та ризики суспільної трансформації». УТА є також співзасновником авторитетного журналу «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах».

Відтворюючи в нових суспільних умовах практику популяризації науково-дослідних результатів діяльності академіків та відділень, Президія УТА спільно з осередком Української школи архетипіки ініціювала (жовтень 2015 р.) і координувала роботу міжнародного лекторію за актуальною тематикою: «Закономірності та особливості Української трансформації». Зокрема, за період, що минув, організовано 11 авторських лекцій, майданчиками для яких стали Національна академія державного управління при Президентові України, Національна парламентська бібліотека України, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Хмельницький національний університет, Житомирський державний університет, Гомельський торгово-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь), Академія управління при Президентові республіки Білорусь. До кінця року планується ще близько десятка лекцій як в Україні (Вінниця, Харків, Чернігів та ін.), так і за кордоном (Азербайджані, Білорусії, Польщі).

Про авторитет УТА в суспільстві свідчать не тільки зростаючий приплив в Академію нових членів, але й звернення до неї по експертизу зовнішніх суб’єктів, зокрема суб’єктів органів влади. Так, у вересні 2015 р. УТА була запрошена до участі в парламентських слуханнях та обговореннях змін та доповнень до діючого «Закону України про науку та науково-технічну діяльність». Слухання проходили в комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти. В роботі засідання взяли участь академіки Половніков І. І., Афонін Е. А., Чепуренко Я. О., Габер М. О. та Руль Ю. В. Відділенням «Соціально-гуманітарних технологій» були представлені (на 48 с.) конкретні пропозиції щодо змін та доповнень до одного з підтриманих академією законопроектів. Зокрема, у виступі перед учасниками обговорень академік Афонін Е. А. звернув увагу присутніх на необхідності вирівнювання правових можливостей всіх суб’єктів-учасників наукової та науково-технічної діяльності, в тому числі представників недержавних академій. Серед загроз, що останнім часом постають в законотворчій діяльності було виділено прагнення парламентарів «переписувати закони» що вмотивовано намаганням їх «гармонізувати». Проте такий тренд разом із наближенням законодавства до ідеальних законодавчих моделей насправді віддаляє їх від ефективно регулюючих суспільну діяльність механізмів.

Останнім часом посилилася активність окремих членів УТА. Так, Почесний академік Української технологічної академії — Посол Миру Федерації Всесвітнього миру Солдатенко Віктор Васильович виступив 7 грудня 2014 року у м. Кишиневі (Республіка Молдова) з доповіддю «Угода про Асоціацію України з ЄС — шлях до миру та стійкого соціального і економічного розвитку» на міжнародній конференції «Євразія-Європа діалог за мир», що в ній взяло участь 120 представників із Австрії, Бельгії, Великобританії, Кореї, Молдови, Нідерландів, Росії, США й України. Доповідь була надрукована у заснованому (2015) в Україні Федерацією Всесвітнього миру журналі, а Солдатенко В. В. був обраний членом редакційної колегії цього журналу. Того ж року він став дипломантом Всеукраїнської програми «Золотий фонд нації. Україна — нова епоха» та був нагороджений орденом Святого Станіслава (Республіка Польща)»

2016 року в Ужгородському національному університеті відбулася презентація монографії «Восстановительные и реконструктивно-восстановительные операции на толстой кишке», авторами якої стали Пойда Олександр Іванович – академік УТА, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії № 1 НМУ ім. О. О. Богомольця, віце-президент Асоціації колопроктологів України та Мельник Володимир Михайлович — академік УТА, професор, керівник відділення «Сучасні медичні технології», доктор медичних наук, доцент кафедри хірургії № 1 НМУ ім. О. О. Богомольця.

2016 року розпочата підготовка ювілейного видання пам’ятної книги УТА, де буде надано інформацію про історію академії та її діяльність за 25 років у вигляді нарису.

Мета видання, представити науковому загалу Українському суспільству та міжнародній громадськості інформацію про діяльність УТА за 25 років.

Структура видання:

- вступне слово Президента УТА;

- історичний нарис про становлення та розвиток Академії;

- стратегія, мета, завдання, структура і напрями діяльності ;

- регіональні, галузеві відділення та міжнародні представництва УТА;

- міжнародна діяльність УТА;

Виклад супроводжується архівними документами і фотографіями з текстовим супроводом і поясненням, чорно-білими ілюстраціями та кольоровими світлинами про:

- засновники, президенти та склад Президії УТА;

- біографічні нариси про академіків та членів-кореспондентів УТА;

- інформація про колективних членів УТА;

- нагороджені відзнаками УТА;

- наукові технології членів УТА (науково-виробничі здобутки);

- ЗМІ про УТА (публікації в засобах масової інформації України та світу, відео сюжети та документальні нариси про академію і членів УТА, їх досягнення та розробки).

- блок для реклами спонсорів видання;

Книга поширюватиметься в державних і недержавних організаціях Україні та її представництвах за кордоном і серед закордонної наукової громадськості:

- вітчизняні й закордонні академії наук;

- Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Адміністрація Президента України;

- міністерства й відомства України;

- Національна парламентська бібліотека України, Національна бібліотека України ім. Вернадського, обласна універсальна наукова бібліотеки України;

- провідні промислові підприємства та науково-дослідні інститути України, тощо.

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати