Беднарчук Микола Степанович

Беднарчук Микола Степанович

Керівник Львівського відділення, к.т.н., доцент,професор кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівської комерційної академії


Вчений ступінь Кандидат наук

Академічне звання: Академік


Народився 22 травня 1959 р. у м. Белзі Львівської обл. У 1980 р. з відзнакою закінчив товарознавчий факультет Львівського торговельно-економічного інституту за спеціальністю „Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами” і отримав диплом товарознавця вищої кваліфікації.

За розподілом працював у Турківській райспоживспілці Львівської ОСС на посаді заст. директора промоб’єднання„Коопунівермаг”. 

У 1980 р вступив в аспірантуру при кафедрі товарознавства непродовольчих товарів ЛТЕІ. Працює на цій кафедрі із 1982 р. – на посаді старшого лаборанта, із 1989 р. – асистентом, із 1991 р. – старшим викладачем, із 1992 р. – доцентом, із 2014 р. – професором кафедри товарознавства непродовольчих товарів ЛКА. У 1991 р у Московському інституті народного господарства ім. Плеханова захистив кандидатську дисертацію на тему „Исследование потребительских свойств многослойных материалов обувного назанчения». 

Предметом наукових інтересів є дослідження проблем формування асортименту і якості взуттєвих матеріалів і взуття. Автор понад 200 наукових і науково-методичних публікацій, у т.ч. чотирьох монографій, двох підручників і чотирьох навчальних посібників з грифом МОН України, шести текстів лекцій, одного довідника. Основні наукові статті опубліковані в провідних профільних національних і зарубіжних періодичних виданнях – „Товари і ринки” „Легка промисловість”, Вісник ЛКА (Серія Товарознавство»), „Товарознавчий вісник”, „Вісник Київського національного університету технологій та дизайну”, „Вісник Хмельницького національного університету”; „Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины” (Издание Херсонского национального технического университета); „Текстильная промышленность” (РФ), «Известия вузов. Технология легкой промышленности»; „PrzegladSkorzany” (Польща) та ін.

Під керівництвом доц. Беднарчука М.С. захищено дві кандидатські дисертації.

Викладає навчальні дисципліни „Товарознавство взуття і хутра”, „Товарознавство промислової сировини, матеріалів і засобів виробництва” „Вироби і системи сучасних будівельних технологій”, „Біржові товари”, "Товарознавство меблів і виробів з деревини"

Заступник декана товарознавчо-комерційного факультету ЛКА; заступник Голови Вченої ради і секретар науково-методичної комісії товарознавчо-комерційного факультету ЛКА; куратор індивідуальних навчальних планів студентів.

Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України», грамотою Головного управління науки і освіти Львівської ОДА, Почесною трудовою відзнакою „Знак пошани” Центральної спілки споживчих товариств України, Подякою Міського голови м. Львова.


Адреса:

79011, м. Львів - 11, вул. Самчука, 9, к. 422


Телефон:

276-44-08; 295-81-75

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати