Глухов Олександр Олександрович

Глухов Олександр Олександрович

Доктор технічних наук, автор більш ніж 100 наукових праць присвячених проблемам гірничої геофізики та компь’ютерних технологій


Вчений ступінь Доктор наук

Академічне звання: Академік


Глухов Олександр Олександрович народився 29 квітня 1964р. У 1986 році закінчив Донецький державний університет за спеціальністю “Фізика”.

Наукова діяльність Глухова О.О. присвячена проблемам гірничої геофізики та компь’ютерних технологій. Майже всі його наукові праці присвячені проблемам математичного моделювання процесів розповсюдження сейсмічних коливань при застосуванні методів шахтної сейсморозвідки та питанням розробки географічних інформаційних систем (ГІС), їх інтеграції у процеси розв’язання завдань шахтної геофізики (зокрема сейсморозвідки).

Глухов О.О. є автором розробки програмно-апаратних комплексів АРМ “Шахтна геофізика” та автоматизованої системи оцінки будови гірського масиву на основі геолого-геофізичної інформації, брав участь у розробці ряду пакетів програм для вирішення завдань геомеханіки і маркшейдерії та впровадженні їх на вугільних підприємствах України (ВО “Добропіллявугілля”, ВО “Жовтеньвугілля” та ін.), Росії (в експедиції “Печорвуглерозвідка”, Інституті гірничої справи ім. О.О.Скочинського, ІПКОН РАН), Китаю.

Глухов О.О. був науковим керівником розробки, автором проекту та основним розробником створеної в УкрНДМІ ГІС “ГеоМарк”, однією з основних функцій. якої є створення просторових фізико-математичних моделей середовища, що містить вугільні та породні пласти, техногенні об’єкти. За низкою показників “ГеоМарк” не має аналогів в Україні і країнах СНД. В рамках цієї роботи у 1999 році на замовлення Мінвуглепрому України була розроблена “Концепція розвитку ГІС” і “Програма поетапного впровадження ГІС на підприємствах і организаціях галузі”.

В остані роки займається вдосконаленням геофізичних методів прогнозу геологічних порушень різних типів, включаючи диз’юнктиви, зони підвищенного гірського тиску, мульди, ділянки несправжньої покрівні, ділянки заміщення вугільного пласта породами та ін. Одним з напрямків роботи є фізико-математичне моделювання фізичних процесів, на якіх базуються сучасні технології опису побудови гірського масиву.

У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою “Розробка критеріїв прогнозу тектонічних порушень вугільного пласта на основі методів математичного моделювання”, а у 2007 р. – на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за темою “Теорія і практика сейсмоакустичного аналізу параметрів диз’юнктивів при підробці вугільних пластів Донбасу ”.

Автор більш ніж 100 наукових праць. За наукові досягнення у був нагороджений почесною грамотою Президії НАНУ та Центрального комітету профспілки працівників НАНУ, нагороджений медаллю «Шахтерская слава» ІІІ-ІІ ступенів, медаллю ім. Л.І. Лутугіна, відзнакою Президії НАНУ «За наукові досягнення», премією ім. С.І. Субботіна в області геофізики за монографію «Изучение газоносности угленосной толщи».

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати