ЗВІТ про діяльність Української технологічної академії за 2015-2016 рр.

Автор: Вячеслав Нужда вкл. . Posted in Main page

2015 рік — рік випробувань економічної та політичної кризи в країні. Беручи до уваги реформаторські тенденції в країні діяльність УТА була спрямована на організацію та координацію наукових розробок й інноваційних проектів, пов’язаних із зростанням людського фактору та забезпеченням життєдіяльності людини.

Згідно з уставом УТА (п. 4.2 ) в травні 2015 р. були проведені загальні звітні збори які проводяться раз в два роки. Учасниками зборів було зазначено що вони пройшли дуже організовано та демократично. В зборах брав участь Шевченко М. М. (Комітет Верховної Ради України з питань освіти і науки), який дав позитивну оцінку діяльності Академії та вручив з нагоди дня науки України академікам Пашковському А. І., Головку Д. Б., Чернишенко В. І. грамоти та цінні подарунки від Верховної Ради України. Основні стратегічні напрямки діяльності Академії були підтримані учасниками зборів.

На зборах розглянуто питання щодо кооптування нових кандидатур до складу Президії УТА. Збори підтримали та кооптували до складу Президії УТА. кандидатури академіків Афоніна Е. А., Носко М. О., Габера М. О. та Лісовенка В. Т.

Відповідно до рекомендацій звітних зборів з метою підвищення успішності та ефективності роботи УТА від початку роботи оновленого складу Президії велике значення надавалось зміцненню кадрового складу академії, збільшенню в їх складі потенціалу докторів та кандидатів наук. Лише за 2015 р. дійсними членами УТА стали 15 докторів наук та 3 кандидати наук, в тому числі п’ять ректорів вищих навчальних закладів України. А всього у 2015 році дійсними членами УТА стали 19 академіків та 4 члена-кореспондента.

СОЮЗ НАУКИ ТА БІЗНЕСУ

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати